Geata chun na Gaeilge

Tabhair cuairt ar ár suíomh corparáideach

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Údarás na Gaeltachta

An Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas

An Roinn Pobal

Gnéithe

Pacáistíocht Dhátheangach: treoir dea-chleachtais gnó seolta ag an Aire Stáit Seán Kyne T.D.

Aib, 06, 2017

Pacáistíocht Dhátheangach: treoir dea-chleachtais gnó seolta ag an Aire Stáit Seán Kyne T.D.

 

 

Breis agus 8,000 údar óg páirteach in Scríobh Leabhar 2016/17

Aib, 06, 2017

Breis agus 8,000 údar óg páirteach in Scríobh Leabhar 2016/17

Feachtas feasachta, do Ghairm le Gaeilge dírithe ar fhochéimithe

Fea, 07, 2017

Do Ghairm le Gaeilge: Aonach Gairmeacha, 8 Feabhra

Scéim Phíolótach CCEA le Gaeilge a theagasc i mbunscoileanna sa chóras Béarla

Dei, 10, 2016

http://ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/piasch

 

Éirigh den Tolg & Réitigh do Rás an Oireachtais – Aip nua ‘Tolg go 5k’ eisithe

Meá, 26, 2016

http://www.antoireachtas.ie/nuacht/tolg-go-5k.html

Séasúr nua de Siamsaíocht@6! – Sraith mhíosúil á reáchtáil ag Gael Linn

Meá, 15, 2016

http://www.forasnagaeilge.ie/seasur-nua-de-siamsaiocht6/

An Tumoideachas: Bua Nó Dua – Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda

Meá, 12, 2016

http://www.cogg.ie/taighde/

 

 

 

Gaeilge do Thuismitheoirí – Acmhainn nua ceannródaíoch foilsithe do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí

Meá, 07, 2016

http://www.irishforparents.ie/

Suíomh eolais d’fhoghlaimeoirí fásta agus do mhúinteoirí na Gaeilge

Lún, 12, 2016

http://eolaireg.ie/

Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge seolta

Már, 01, 2016

Léigh níos mó

Na Ceanneagraíochtaí Gaeilge

Na Meáin

106FM

Raidió na Life

Is stáisiún raidió pobail sainspéise é Raidió na Life a bunaíodh le seirbhís raidió pobal-dhírithe a sholáthar do phobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus sa cheantar máguaird.

107FM

Raidió Fáilte

Fáilte go Raidió Fáilte, stáisiún Raidió Pobail Gaeilge Bhéal Feirste. Tá sé mar sprioc againn an Ghaeilge a neartú agus a chur chun cinn mar theanga phobail anseo i mBéal Feirste agus ar fud fad na hÉireann.

Foclóirí & Téarmaíocht