Gné-Mhíreanna

baile»Gné-Mhíreanna

Safety Mate | Safety Mate

15/03/2011

SafetyMate - is mór an gar cabhair
Ar an 7ú Márta 2011, sheol Mícheál Ó Muircheartaigh SafetyMate - an t-aon ghléas idirghníomhach dátheangach maidir le cúrsaí Garchabhrach, i gceannáras Fhoras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath. Gléas láimhe atá ann trína dtugtar treoir faoi chúrsaí Garchabhrach i nGaeilge agus i mBéarla trí fhuaim thaifeadta. Tá an t-eolas is fearr i gcúrsaí Garchabhrach agus ACS (athbheochan chardascamhógach nó "CPR" an Bhéarla) le fáil nuair a theastaíonn sé ar an ngléas seo maidir le tríocha cineál éagsúil de chásanna éigeandála. Is rímhaith a d'oirfeadh ceann i scoileanna, i gclubanna spóirt, in oifigí, i láithreacha tionsclaíochta agus i dtithe cónaithe.
 
Ar chnaipe a bhrú, beidh comhairle le cloisteáil ag daoine ar an SafetyMate faoinar cheart a dhéanamh i gcás éigeandála e.g. tachtadh, taomanna, gortú nó ACS. Mar gheall ar an gcomhar idir SafetyMate agus Foras na Gaeilge, beidh rogha acu siúd a úsaideann an Ghaeilge idir treoir i nGaeilge nó i mBéarla. 
 
“Ba cheart go mbeadh SafetyMate ag gach uile club spóirt, scoil agus áis phobail” arsa Mícheál Ó Muircheartaigh ag lainseáil SafetyMate inniu. “Táim cinnte go mbainfidh clubanna spóirt ach go háirithe leas as SafetyMate agus go mbeidh sé lárnach mar chuid dá dtrealaimh gharchabhrach. Tréaslaím go mór le Safe Aid as táirge chomh nuálach agus rí-thábhachtach a chur ar fáil ar mhargadh na hÉireann” ar sé.
 
Tharla an smaoineamh SafetyMate a thabhairt isteach in Éirinn nuair a bhí iníon óg le Marion Morrissey ó Safe Aid Training, comhlacht traenála i gcúrsaí sláinte agus sábháilteachta atá lonnaithe i Luimneach, i mbaol a báis. Tuigeadh do Mharion ina dhiaidh sin a laghad eolais a bheadh ag an gcuid is mó de na daoine dá mbeadh orthu déileáil le cás éigeandála den sórt céanna;
 
“Ós altra oilte mé, thuig mise an rud le déanamh i gcás m'iníne féin," arsa Marion, "ach nuair nach dtarlaíonn duine éigin i láthair a thuigeann cad go díreach is cóir a dhéanamh i gcásanna géarphráinne, is furasta a bheadh duine i mbaol báis in imeacht nóiméid bheaga fánacha. Tá treoir ar fáil trí SafetyMate faoin ní díreach is ceart a dhéanamh i gcás éigeandála agus, rud a bhfuil an tábhacht chéanna leis, comhairle faoin ní is ceart a sheachaint."
 
“Bíonn teanga na Gaeilge seasta á húsáid don teicneolaíocht is nua agus tá ceannródaíocht maidir leis an teicneolaíocht is nua i gceist le SafetyMate,” arsa Éamonn Ó hArgáin, Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha ag Foras na Gaeilge. “Is ábhar mórtais dúinn baint a bheith againn leis an táirge seo ar léiriú maith é ar an gcaoi ar féidir leis an dátheangachas a bheith ina chuid de ghnáthshaol an duine ó lá go lá."
 
Tá SafetyMate ag teacht go hiomlán leis na treoirlínte maidir le ACS ón American Heart Foundation, mar a bhíonn á leanacht ag Foras Croí na hÉireann. Níl aon bhaol ach oiread nach leanfadh fiúntas an ghléis le himeacht aimsire ó tharla nach gá a dhéanamh, sa chás go dtagann athrú ar threoirlínte sláinte agus sábháilteachta, ach cárta SD eile a chur ann. Cosnaíonn an gléas SafetyMate €160 móide costais seachadta agus is féidir ceann a ordú tríd an idirlíon ag www.safetymate.ie nó ar an fón ar 061 502300.
 
Tá breis eolais ar fáil ó:
Marion Morrissey, Safe Aid Training Ltd.
T: 061 502300 R: info@safeaid.ie
 

Féach sa Chartlann

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais