Gné-Mhíreanna

baile»Gné-Mhíreanna

Dúshlán Líofa 2015 | The Líofa 2015 challenge

02/12/2013

Is tógra nuálach agus dúshlánach é Líofa atá ag tabhairt an seans dhuitse líofacht sa Ghaeilge a bhaint amach fé 2015. Cláraigh ar an suíomh seo agus bain trial as.

Seo mar a labhair Carál Ní Chulín agus í ag labhairt maidir le Dúshlán Líofa 2015;

'Mar Aire Cultúir, tá sé ar cheann de na tosaíochtaí atá agam agus mé in oifig ná cur chun cinn an chultúir Ghaelaigh do phobal chomh leathan agus is féidir.
Aithním gurbh amhlaidh san am a chuaigh thart gur chnámh spáirne pholaitiúil a bhí sa chultúr Ghaelach agus sa Ghaeilge go háirithe, agus go raibh an dearcadh ann gur bhain siad le cuid amháin dár bpobal.
Creidim, áfach, gur linn go léir an oidhreacht sháibhir chultúrtha agus teanga atá ar an oileán seo agus gur chóir dúinn glacadh go fonnmhar léi agus taitneamh a bhaint asti.
Mar sin, is rún dom bearta a thabhairt isteach arb aidhm dóibh an Ghaeilge a dhípholaitiú agus stádas a thabhairt ar ais di ionas gur féidir le daoine de gach cúlra agus traidisiún í a chleachtadh agus taitneamh a bhaint aisti.
Is é atá i gceist leis an tionscadal Líofa 2015 ná 1000 duine ó gach slí bheatha ar fud an Tuaiscirt a spreagadh le clárú le bheith líofa i nGaeilge faoi 2015.
Is léir gur cuspóir dúshlánach é seo agus éileoidh sé tiomantas nach beag ó na rannpháirtithe, ach is mór an t-ábhar misnigh dom na comhráite a bhí agam cheana féin le páirtithe leasmhara ar fud an phobail agus creidim go daingean gur cuspóir réadúil é seo.

Cliceáil ar an nasc thíos chun clárú

 

Féach sa Chartlann

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais