Gné-Mhíreanna

baile»Gné-Mhíreanna

Seoladh Sláinte don scoil | Sláinte don Scoil

19/12/2012


Bhí an tAire Stáit Donncha Mac Fhionnlaoich T.D. i láthair ag Foras na Gaeilge inniu le Sláinte don Scoil, leabhrán nua a dhíríonn ar an mbia sláintiúil do dhéagóirí in Éirinn. Rinneadh an leabhrán, atá ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge, i gcomhar leis an Kellogg Company, le hInstitiúid Cothúcháin agus Diaitéitice na hÉireann, Cumann na Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile agus Foras na Gaeilge. Agus é ag caint ag an lainseáil, dúirt an Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge,“Tá lúcháir orainn go raibh muid páirteach sa chomhpháirtíocht seo. Is foinse iontach eolais é Sláinte don Scoil do dhéagóirí agus beidh sé ina áis úsáideach teagaisc do mhúinteoirí iar-bhunoideachais ar fud na tíre.”

Tá 1,000 cóip den leagan Gaeilge de Sláinte don Scoil foilsithe agus curtha ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge. Beidh cóip leictreonach le híoslódáil saor in aisce ó www.gaeilge.ie.  Tá an leabhrán lomlán leideanna praiticiúla a chuideoidh le déagóirí bheith i mbarr a maitheasa agus a n-inmhe. Scaipfear ar dhéagóirí ar fud na tíre é trí ranganna Eacnamaíocht Bhaile agus dhiaitéitigh phobail. Dar le Jim McNeill, Stiúrthóir Bainistíochta Kellog Company of Ireland, “Shocraigh Kellogg bheith páirteach sa tionscadal seo nó d’aithin muid an gá lena dhéanamh níos fusa do dhéagóirí roghanna ciallmhara bia a dhéanamh i rith an lae agus tá súil againn go spreagfar iad le nósanna sláintiúla a fhorbairt a mhairfidh ar feadh a saoil. Tá lúcháir orainn bheith i gcomhpháirtíocht le Foras na Gaeilge i dtaca leis an leabhrán seo.

”Dúirt an Dr. Joelene McMonagle, Bainisteoir an Chothaithe san Eoraip ag Kellogg's, “Tá a fhios againn nach bhfuil a lán déagóirí Éireannacha ag déanamh na roghanna bia cearta agus feicimid líon nósanna bia a bhaineann le faisean na huaire agus atá ina n-ábhar imní i measc an ghrúpa seo. Tá sé ríthábhachtach, mar sin, go spreagfaidh muid stíleanna beatha sláintiúla go gníomhach le linn na mblianta seo go háirithe le cuidiú le daoine óga na nósanna cearta a fhorbairt sa saol amach rompu.

 Is féidir leat an leabhrán a léamh Anseo

Féach sa Chartlann

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais