Foras na Gaeilge

home»foras na gaeilge»clár na leabhar gaeilge

Clár na Leabhar Gaeilge | Clár na Leabhar Gaeilge

 

Misean

Scríbhneoireacht, Foilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge a chothú.

Stair

Bunaíodh Bord na Leabhar Gaeilge i 1952 chun foilsitheoireacht na Gaeilge a chur chun cinn.  Ag tús 2008, aistríodh feidhmeanna Bhord na Leabhar Gaeilge go Foras na Gaeilge.  Déantar na feidhmeanna sin a chomhlíonadh anois faoin ainm Clár na Leabhar Gaeilge.

Ról

 • Tacaíocht a thabhairt d’fhoilsitheoirí na Gaeilge trí Scéim na Foilsitheoireachta go príomha.
 • Tacaíocht a thabhairt do scríbhneoirí na Gaeilge tríd na Scéimeanna Scríbhneoireachta go príomha.
 • Aird an phobail a dhíriú ar leabhair Ghaeilge.
 • Daoine a mhealladh le bheith ag léamh agus ag scríobh as Gaeilge.

Freagrachtaí

 • Tacú le foilsitheoirí agus scríbhneoirí na Gaeilge chun a chinntiú go mbeidh réimse leathan saothair ar ard-chaighdeán Gaeilge ar fáil do léitheoirí.
 • Leabhair Ghaeilge a chur chun cinn.
 • Comhoibriú le heagraíochtaí eile ar thograí chun leabhair Ghaeilge a chur chun cinn.
 • Buiséad na rannóige a riar chomh héifeachtach agus chomh cothrom agus is féidir.

Comórtas Leabhar na Bliana

Tá an gearrliosta do Leabhar na Bliana sna catagóir éagsúla fógartha anois. Chun a thuille eolais a fháil mar gheall ar seo Cliceáil Anseo

Scéimeanna agus Feachtais

Tionscadail Litríochta

Cuirtear tacaíocht ar fáil do Thionscadail Litríochta chun litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Tá sonraí don Tionscadail Litríochta 2014 ar fáil anseo

Tá an scéim na dTionscadal Litríochta fógartha anois.

Tá sonraí don Tionscadail Litríochta 2015 ar fáil anseo

 

Scéim na Foilsitheoireachta

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú.  Cuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 


Tá sonraí Scéim na Foilsitheoireachta 2014 ar fáil anseo

Tá Scéim na Foilsitheoireachta 2015 dúnta.

Tá sonraí Scéim na Foilsitheoireachta 2015 ar fáil anseo

 

Na Scéimeanna Scríbhneoireachta

Cuireann na Scéimeanna Scríbhneoireachta le cumas scríbhneoirí Gaeilge plé le gnéithe éagsúla den phróiseas liteartha.

Scéim na nOidí

Is í aidhm na scéime seo deis a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta Gaeilge comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta Gaeilge (oidí)

Is féidir leat teacht ar na foirmeacha a bhaineann leis an scéim thuasluaite Anseo

Tá 'Scéim na nOidí 2013' fógartha anois
Spriocdháta d’iarratais: 30 Aibreán 2013

Scéim na gCoimisiún

 

Scríobh Leabhar

Is éard atá i gceist leis an tionscnamh seo ná go n-iarrtar ar pháistí bunscoile leabhar a scríobh, rud a thugann an deis dóibh taithí a fháil ar an gcruthaitheacht, ar na scileanna agus ar an spraoi, a bhaineann lena leabhair féin a scríobh agus a fhoilsiú. 

Tá cuid de na leabhair seo le feiceáil ach cuairt a thabhairt ar an nasc seo.

Evanne Ní Chuilinn RTÉ le beirt pháistí a ghlac páirt sa tionscadal 'Scríobh Leabhar' i gCill Chainnigh

Leabhar na Bliana 2012

Reáchtáiltear Gradam Leabhar na Bliana i gcomhar le hOireachtas na Gaeilge. Tá dhá rannóg i gceist le Leabhar na Bliana, Leabhar do Dhaoine Fásta (Gradam Uí Shúilleabháin) agus Leabhar do Dhaoine Óga (Gradam Réics Carló).

Bhain na leabhair seo a leanas amach gearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin 2012:

 • Ar Nós an Pháiste le Pádraig Standún, arna fhoilsiú ag Cló Iar-Chonnacht
 • Dúlra Oileáin Árann le Con Ó Ruairc, arna fhoilsiú ag Cois Life
 • Rogha Dánta Louis de Paor le Louis de Paor, arna fhoilsiú ag Coiscéim
 • Dorchadas le Liam Ó Flaithearta, arna fhoilsiú ag Arlen House
 • An Litir le Liam Mac Cóil, arna fhoilsiú ag Leabhar Breac

Bhain na leabhair seo a leanas amach gearrliosta Ghradam Réics Carló 2012:

 • Saol an Mhadra Bháin le Ríona Nic Congáil, arna fhoilsiú ag LeabhairCOMHAR
 • Ailfí agus an Vaimpír le hOrna Ní Choileáin, arna fhoilsiú ag Cois Life
 • Binjí Madra ar Strae le Patricia Forde , arna fhoilsiú ag Futa Fata
 • Ó Chrann go Crann le Caitríona Hastings, arna fhoilsiú ag An tSnáthaid Mhór
 • Tubaiste ar an Titanic le Máire Zepf, arna fhoilsiú ag Cló Mhaigh Eo

 

Buaiteoirí Leabhar na Bliana 2012

Gradam Uí Shúilleabháin

Dúlra Oileáin Árann le Con Ó Ruairc, arna fhoilsiú ag Cois Life

Con Ó Ruairc, buaiteoir Ghradam Uí Shúilleabháin

 


Gradam Réics Carló

Ó Chrann go Crann le Caitríona Hastings, arna fhoilsiú ag An tSnáthaid Mhór

 

Caitríona Nic Sheáin, Andrew Whitson agus Caitríona Hastings - Buaiteoirí Gradaim Réics Carlo

 

 

Comhdháil Faoin Léitheoireacht

Reachtáil Foras na Gaeilge comhdháil faoin léitheoireacht in Ionad Comhdhála Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9 ar an 21-22 Meán Fómhair 2012. Ba bhé cuspóir na comhdhála ná theacht ar bhealaí le cur leis an líon daoine a léann leabhair Ghaeilge. I measc na n-ábhar a pléadh ag an gcomhdháil bhí staid reatha na litríochta, cleachtais idirnáisiúnta leis an léitheoireacht a chothú i measc an phobail, an léirmheastóireacht, agus dáileachán agus margaíocht na leabhar.

Próiseas Comhairliúcháin - Meitheamh 2013

Tá sé fógartha ag Foras na Gaeilge go bhfuil tús á chur acu le comhairliúchán poiblí faoi léitheoireacht leabhar i nGaeilge. Tá an cháipéis chomhairliúcháin ina bhfuil moltaí faoi bheartais leis an léitheoireacht a chothú le fáil ar láithreán gréasáin Fhoras na Gaeilge (www.gaeilge.ie).  Níos mó eolas le fáil anseo

Cúlra

Tá sé i gceist ag Foras na Gaeilge tabhairt faoi straitéis nua léitheoireachta sa bhliain 2014 le daoine a spreagadh le níos mó leabhair Ghaeilge a léamh. Chuige sin shocraigh Clár na Leabhar Gaeilge (CnaLG) Comhdháil faoin Léitheoireacht a eagrú le léargas a fháil ar staid reatha na litríochta agus na léitheoireachta i nGaeilge agus ar thionscal na leabhar i gcoitinne in Éirinn agus i dtíortha eile. Tá próiseas comhairliúcháin poiblí á eagrú faoi na moltaí a rinneadh le linn na Comhdhála sin mar threoir do Chlár na Leabhar Gaeilge nuair a bheadh tosaíochtaí á mbeartú acu don straitéis nua léitheoireachta.

An cháipéis chomhairliúcháin Ghaeilge le fáil anseo

English version of consultation document available here

Taifeadtaí de chuid de chainteanna na Comhdhála.
Cathal Póirtéir  Jane Alger  Diarmuid Mac Mathúna   Lochlainn Ó Tuairisg
Darach Ó Scolaí Rachel Van Riel Anna Heusaff

  Sean Beattie

Oriol Izquierdo

Pádraig Ó Duibhir

Gareth Cuddy

Breandán Mac Craith

Jacqueline de Brún Áine Ní Ghlinn Tadhg Mac Dhonnagáin

Caoilfhionn Nic Pháidín

       


 I láthair ag seoladh na comhdhála bhí, Ferdie Mac an Fhailigh Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Aire Stáit na Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich, TD, Aedín Ní Bhroin Stiúrthóir Chlár na Leabhar Gaeilge & Seán Ó Coinn Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge

 I láthair ag seoladh na comhdhála bhí, Ferdie Mac an Fhailigh Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Aire Stáit na Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich, TD, Aedín Ní Bhroin Stiúrthóir Chlár na Leabhar Gaeilge & Seán Ó Coinn Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge

 

CLÁR NA COMHDHÁLA Anseo

Feachtais Mhargaíochta

Reachtáiltear feachtas Leabhar Power i rith na bliana ar fad  i gcomhar le Foilsiú Éireann, An Comhairle Ealaíon, agus ÁIS chun leabhair Ghaeilge a chur os comhair an phobail. 

Féilte/Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí Litríochta

Cuirtear maoiniú ar fáil d’fhéilte litríochta a dhéanann ceiliúradh ar scríbhneoireacht agus foilsitheoireacht na Gaeilge agus a chuireann litríocht na Gaeilge os comhair an phobail. Ina measc tá Féile Litríochta IMRAM a bhíonn ar súil san Fhómhar agus Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath a reáchtáiltear san Earrach.

Cuirtear maoiniú ar fáil freisin do ClubLeabhar.com atá á reáchtáil ag Gaelchultúr. Tá sé mar aidhm ag an suíomh seo lucht na Gaeilge in Éirinn agus thar lear a spreagadh chun leabhair a léamh agus iad a phlé i bhfóram an tsuímh seo

Taighde

I 2007 d’fhoilsigh Bord na Leabhar Gaeilge Tuarascáil Mhargaíochta ar leabhair Gaeilge neamhoideachasúil. 

Chun teacht ar Taighde faoi Dhearcadh agus faoi Thuiscintí Gaeilgeoirí ar Leabhair Ghaeilge agus ar Leabhair Bhéarla cliceáil anseo                                                   

Chun teacht ar Tuarascáil maidir le Dearcadh agus Tuairimí i dtaobh Mhargadh na Leabhar Gaeilge Neamhoideachasúil cliceáil anseo

Comórtais Litríochta

Cuirtear duaischistí áirithe ar fáil do chomórtais litríochta éagsúla, ina measc Comórtais Liteartha an Oireachtais agus Comórtas Léirmheastóireachta Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Tá duaischiste freisin ar fáil do Leabhar Taighde na Bliana Fhoras na Gaeilge/ACIS. Spreagann comórtais mar seo daoine chun tabhairt faoi léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge.

An Fhoireann

Stiúrthóir:  Aedín Ní Bhroin
Riarthóir Oifige:  Caitlín Uí Mhéalóid
Cúntóir Oifige: Máire Uí Fhaogháin

Sonraí Teagmhála: 

Clár na Leabhar Gaeilge, Ráth Chairn, Áth Buí, Co. na Mí. 
Guthán:  046-9430419
Facs: 046-9430420
Ríomhphost:   leabhar@forasnagaeilge.ie

Foilseacháin

Chun teacht ar Tuarascáil Bhliantúil 2007 Bhord na Leabhar Gaeilge cliceáil anseo

 

 

UNDER THE Spotlight

An Gúm book covers featured

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Read More