Sonraí Teagmhala na n-Oifigí

home» Sonraí Teagmhala na n-Oifigí

Sonraí Teagmhala na n-Oifigí | Contact Details Foras na Gaeilge

Foras na Gaeilge
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.
T: 1850 325 325 / 0845 3098142 (TÉ)
T: 01 6398400
R: eolas@forasnagaeilge.ie

 


Foras na Gaeilge
Teach an Gheata Thiar,
2-4 Sráid na Banríona,
Béal Feirste,
BT1 6ED.
T: 028 (048) 9089 0970
R: eolas@forasnagaeilge.ie

 

Foras na Gaeilge,
An Chrannóg,
Na Doirí Beaga,
Gaoth Dobhair,
Dún na nGall   
T: 074 9560113 / 9560114
R: eolas@forasnagaeilge.ie

 


Clár na Leabhar Gaeilge
Ráth Chairn,
Áth Buí,
Co. na Mí.
T: 046 9430419
R: leabhar@forasnagaeilge.ie
S: www.leabhar.ie 
 

 

An Gúm
24-27 Sráid Fhreidric Thuaidh, Baile Átha Cliath 1
T: 01-8892800
F:  01-8731140
R: angum@forasnagaeilge.ie 

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais