Cabhair

home» Cabhair

Cabhair | Help

Fáilte

Fáilte chuig suíomh gréasáin nua Fhoras na Gaeilge, Gaeilge.ie. Tugaimid cuireadh do gach duine teacht agus féachaint ar an áis nua iontach seo. Chomh maith leis sin tugaimid cuireadh daoibh clárú linn agus bheith páirteach sa suíomh.

Aidhmeanna

 • Is áis iontach é Gaeilge.ie do dhaoine a bhfuil suim acu i ngné ar bith den Ghaeilge.

Is iad aidhmeanna shuíomh gréasáin nua Fhoras na Gaeilge ná:

 • Tobar lárnach eolais a chruthú ar an idirlíon faoi gach gné den Ghaeilge, idir ranganna, chúrsaí, ócáidí, srl.
 • Nasc a chruthú ar an suíomh seo do gach grúpa agus do gach eagraíocht Ghaeilge agus d’aon duine a bhfuil baint aige/aici leis an Ghaeilge.
 • Suíomh áisiúil a bheith ar fáil chun imeachtaí Gaeilge a fhógairt, ní amháin in Éirinn, ach ar fud an domhain chomh maith.

Sprioclucht léite

 • Duine ar bith a bhfuil suim aige/aici sa Ghaeilge.
 • Foghlaimeoirí atá ag lorg eolais i dtaca le foghlaim agus úsáid na Gaeilge.
 • Daoine a bhfuil an Ghaeilge acu cheana féin agus atá ag lorg áite/deiseanna chun í a úsáid.
 • Daoine a bhíonn ag reáchtáil imeachtaí, ranganna agus ciorcal comhrá trí mheán na Gaeilge.
 • Daoine nó comhlachtaí a dhéanann a ngnó, nó cuid dá ngnó, trí mheán na Gaeilge.
 • Aistritheoirí agus Lucht Aistriúcháin.
 • Léitheoirí Leabhar Gaeilge
 • Múinteoirí

Na Buntáistí

Má chláraíonn tú le Gaeilge.ie beidh tú in ann fógraí faoi ócáidí atá á n-eagrú agat a chur ar Chlár na nImeachtaí.  Lena chois sin beidh tú ábalta fógraí a chur san eolaire Fógraí Rangaithe. Agus beidh na daoine atá cláraithe in ann a gcuid eolais a nuashonrú san Eolaire. Má chláraíonn tú linn beidh tú in ann foláirimh ríomhphoist a chruthú chun tú féin a choinneáil ar an eolas faoi fhógraí nó imeachtaí ábhartha.  Anuas air sin, beidh tú in ann fógraí suimiúla nó fógraí tábhachtacha a shábháil.

Beidh an suíomh seo an-áisiúil chun imeachtaí Gaeilge a reáchtáil agus a phoibliú.

Cad tá ann?

Chomh maith leis na hinnill tá ailt ann a thugann cur síos ar an teanga féin, ar an gcaoi agus ar an áit ar féidir í a úsáid. Clúdaíonn sé seo gach rud ó stair na teanga go dtí an áit is fearr chun béile a fháil trí mheán na Gaeilge.
Tá naoi réimse ar fáilar www.gaeilge.ie

 • An Ghaeilge
 • Imeachtaí
 • Eolaire
 • Úsáid agus Foghlaim
 • Ranganna agus Áiseanna
 • Aistritheoirí/Téarmaí
 • Leabhair
 • GNÓ Means Business
 • Foras na Gaeilge

Má tá rud ar bith eile á lorg agat bain úsáid as na céadta nasc le grúpaí agus le comhlachtaí eile atá againn. Tá sé chomh simplí sin!

Má tá deacrachtaí ar bith agat leis an suíomh, úsáid an t-inneall cuardaigh nó léarscáil an tsuímh. Féadann túan fhoirm teagmhála nó an seoladh ríomhphoist eolas@forasnagaeilge a úsáid má tá ceisteanna nó deacrachtaí eile agat leis an suíomh.

Na Príomhinnill

Chomh maith leis na hinnill chuardaigh tá 3 phríomhinneall ar Gaeilge.ie go dtí seo – Eolaire, Ranganna agus Ciorcail Chomhrá, Imeachtaí. Tig le húsáideoir cláraithe ar bith na príomhinnill sin a úsáid. Is innill iad seo lenar féidir fógraíocht agus poiblíocht saor in aisce a dhéanamh faoi imeachtaí, chúrsaí, chiorcail chomhrá agus chomhlachtaí nó ghrúpaí.

An tEolaire

Cuirtear an tEolaire ar fáil do do dhaoine atá cláraithe Gaeilge.ie. Má chláraíonn daoine nó grúpaí le Gaeilge.ie tig leo sonraí gnó a chur san eolaire. Is féidir na nithe seo a leanas a iontráil ar Gaeilge.ie:

 • alt faoi do chomhlacht nó do ghrúpa.
 • sonraí teagmhála.
 • nasc le do shuíomh féin.

Tig leat lógó do chomhlachta nó do ghrúpa a chur ar an suíomh chomh maith.

Ranganna agus Ciorcail chomhrá

Seirbhís fógraíochta rangaithe is eas Ranganna agus Ciorcail Chomhrá. Is iad seo a leanas cuid de na gnéithe is suntasaí a bhaineann leis:

 • Tig leat brabhsáil ar na liostaí.
 • Is féidir cúrsaí Gaeilge nó ciorcail chomhrá a lorg nó a fhógairt.
 • Tá sé simplí agus sciobtha. Níl le déanamh agat ach cúpla gliogáil a dhéanamh chun fógra a fheiceáil nó a chruthú.

Clár na nImeachtaí

Is cuma má tá tú líofa sa Ghaeilge nó mura bhfuil agat ach cúpla focal. Níl bealach is fearr le feabhas a chur ar do chuid Gaeilge ná í a chleachtadh, agus is é sin an fáth ar chuireamar Clár Imeachtaí ar fáil ar Gaeilge.ie. Anois más mian le duine páirt a ghlacadh in imeachtaí Gaeilge tig leis/léi eolas a fháil ar imeachtaí áitiúla.

Is féidir le daoine imeachtaí a fhógairt san inneall seo freisin.

Conas Gaeilge.ie a úsáid

Sa chuid seo gheobhaidh tú samplaí a thaispeánfaidh duit conas príomhinnill Gaeilge.ie a úsáid.

1. Clárú le Gaeilge.ie

Ní gá do dhuine a bheith ró-ríomheolach chun Gaeilge.ie a úsáid. Níl le déanamh agat ach na treoracha a leanúint. Ach, ar eagla na heagla, seo roinnt treoracha maidir le húsáid a bhaint as an suíomh seo:

 • Gliogáil ar an gcnaipe “Cláraigh linn”.
 • Líon isteach na boscaí uile.
 • Lean na treoracha.

Chomh héasca sin!!
Ná déan dearmad go gcaithfidh tú bheith cláraithe chun fógraí a chur suas.

2. An tEolaire

Abair anois gur roghnaigh tú an t-ainm úsáideora Síle nuair a chláraigh tú linn, agus MacGabhann2 mar phasfhocal.

Léigh anois na treoracha maidir leis an gcaoi ar cheart duit an tEolaire a úsáid.

 • Is é Síle d’ainm úsáideora.
 • Is é MacGabhann2 do phasfhocal.
 • Gliogáil ar Logáil isteach.
 • Gliogáil ar m’Eolaire ag barr an scáileáin (mura bhfuil tú logáilte isteach cheana féin).
 • Gliogáil ar Féach ar m’Eolaire.
 • Chun an t-eolas seo a athrú gliogáil ar Cuir m’Fhógra in Eagar.
 • Gliogáil ar Cuir m’Fhógra in Eagar.
 • Lean na treoracha.

3. Ranganna agus Ciorcail Chomhrá

Déan cinnte go bhfuil tú logáilte isteach sula n-úsáideann tú an t-inneall seo. Istigh anseo gheobhaidh tú eolas faoin gcaoi fógraí saor in aisce a chruthú agus rang nó ciorcal comhrá atá á lorg agat a aimsiú.

 • Gliogáil ar Ranganna agus Ciorcail Chomhrá.
 • Anois gliogáil ar Fógair “Rang nó Ciorcal Comhrá –Ranganna & Áiseanna”
 • Lean na treoracha.
 • Is féidir leat cuardach a dhéanamh sa chuid seo freisin. Níl le déanamh Gliogáil ar an saghas fógra ar mhaith leat a lorg (Ciorcail Chomhrá/Cúrsaí Gaeilge/Cúrsaí Gaeilge ar líne).
 • Tá sé beagáinín ró-éasca!!!

 4. Imeachtaí

Tá an smaoineamh beagnach mar an gcéanna anseo. Ach, sula ndéanfaidh tú rud ar bith eile bí cinnte go bhfuil tú logáilte isteach más mian leat fógraí a chur suas.

 • Gliogáil ar m’Imeachtaí.
 • Gliogáil ar “Fógair le Foras na Gaeilge”.
 • Lean na treoracha.
 • Is féidir leat cuardach a dhéanamh sa chuid seo freisin. Níl le déanamh agat ach gliogáil ar “Cuardaigh de réir Imeachta”!!!

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais