Cathal Ó Sándair: laoch litríocht Ghaeilge na n-óg

Is é Cathal Ó Sándair an scríbhneoir is mó foilseachán agus is mó díol sa Ghaeilge.

TAIBHEOIRÍ AN PHUBAILL GAEILGE AG ELECTRIC PICNIC FÓGARTHA

Tá liosta na gceoltóirí, amhránaithe, ealaíontóirí, agus taibheoirí eile a bheidh ar an ardán ag an bPuball Gaeilge ag Electric Picnic 2022 fógartha.

BAINISTEOIR Á LORG AG AONTAS NA SCRÍBHNEOIRÍ GAEILGE

Tá fás agus forbairt ar Aontas na Scríbhneoirí

Gaeilge ó bunaíodh é sa bhliain 2015 agus tá

togra nua ar bun an fómhar seo a neartóidh

tacaíocht an eagrais do scríbhneoirí Gaeilge.

CÚRSA GAEILGE LE MÚINEADH I NGEARMÁINIS AG GAELCHULTÚR

Beidh deis ag cainteoirí dúchais Gearmáinise agus daoine eile ar spéis leo an Ghaeilge a fhoghlaim i nGearmáinis é sin a dhéanamh an mhí seo chugainn.

Comhairle faighte ag breis is 1,000 seirbhíseach poiblí faoina ndualgais reachtúla teanga nua 

D’eagraigh Roinn na Gaeltachta seimineáir chun labhairt leis na seirbhísigh phoiblí maidir leis na hathruithe atá le teacht i bhfeidhm agus Acht na dTeangacha Oifigiúla leasaithe

Seirbhís Ghaeilge ar fáil den chéad uair ó eagraíocht a chabhraíonn le daoine a fhulaingíonn foréigean baile

As Gaeltacht Chonamara aon trian de chliaint nua na heagraíochta Freagra ar Fhoréigean Baile sa Ghaillimh

Is túisce a déarfadh duine a bhfuil Gaeilge aige go bhfuil dea-shláinte aige – taighde nua

Tá léargas nua ar chás na Gaeilge agus cás na hUltaise sa Tuaisceart i dtuarascáil taighde nua ó Ollscoil na Banríona agus Áisíneacht Staitisticí agus Taighde Thuaisceart Éireann (NISRA)

‘An Cailín Ciúin’ roghnaithe do na Oscars

Seo an tríú bliain as a chéile a bhfuil scannán Gaeilge a rinneadh faoin scéim Cine4 roghnaithe ag IFTA sa rannóg don scannán idirnáisiúnta is fearr

Pleanáil teanga: ‘Tá cuid mhór de na heilimintí ag teacht le chéile’

Céard go díreach atá i gceist leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus na pleananna teanga?

Lá Stairiúil agus Céad Chruinniú an Choiste Chomhairligh um Sheirbhísí Gaeilge tionólta

Bhí a gcéad chruinniú inné ag an gcoiste náisiúnta nua a bunaíodh le plean a ullmhú chun príomhsprioc an dlí teanga nua a bhaint amach.

Author Archives: oisin