‘Is fógra suntasach é seo ní hamháin don Ghaeltacht ach don tír ar fad’ – fáilte curtha roimh fhorbairt ché Ros an Mhíl

Tá Údarás na Gaeltachta ag súil go gcuirfidh an fhorbairt atá beartaithe do Chalafort Ros an Mhíl borradh faoi chúrsaí fostaíochta i gConamara agus go mbeidh tionchar aici ar chúrsaí athraithe aeráide chomh maith.

‘Is fógra suntasach é seo ní hamháin don Ghaeltacht ach don tír ar fad’ – fáilte curtha roimh fhorbairt ché Ros an Mhíl

03 Fea

‘Is fógra suntasach é seo ní hamháin don Ghaeltacht ach don tír ar fad’ – fáilte curtha roimh fhorbairt ché Ros an Mhíl

Tá Údarás na Gaeltachta ag súil go gcuirfidh an fhorbairt atá beartaithe do Chalafort Ros an Mhíl borradh faoi chúrsaí fostaíochta i gConamara agus go mbeidh tionchar aici ar chúrsaí athraithe aeráide chomh maith.