Roghnaigh an Ghaeilge ‘ar a son féin’ agus ná bí anuas ort féin

16 Már

Roghnaigh an Ghaeilge ‘ar a son féin’ agus ná bí anuas ort féin

Na trí ‘shaighdiúir’ in ‘arm’ na teanga: an briathar, an tainmfhocal agus an réamhfhocal