Rannpháirtithe á lorg don chéad chluiche Snatch i nGaeilge

Tá rannpháirtithe á lorg ag an ngrúpa AerachAiteachGaelach le páirt a ghlacadh i leagan Gaeilge den ‘Snatch Game’…

Tá mé ar thóir focail a bhí ag Deaideo nach bhfuil i bhfoclóir dá bhfaca mé

Tá mé fós ag treabhadh liom tríd an mBíobla, cúig chaibidil chuile oíche.

Cúrsaí nua Gaeilge dírithe ar mhuintír Mheiriceá Thuaidh le tosú ag Gaelchultúr

 

Oifigeach Cléireachais (Painéal)

Tá painéal á chur le chéile as a líonfar folúntais

bhuana as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin.

Cogar mogar – víreas na mífhaisnéise in Éirinn

Tá ócáid eagraithe ag Tuiscint ar na Meáin, Éire, i dteannta le Raidió na Gaeltachta mar chuid den fheachtas Bíodh Tuiscint Agat ar na Meáin.

Cá bhfaigheann Pobal na Gaeilge an Nuacht?

Tá TG4 agus Aonad Léann na Cumarsáide in OÉ Gaillimh ag lorg tuairimí maidir leis an soláthar a dhéantar i nGaeilge ar ábhar Nuachta agus Cúrsaí Reatha.

Fostaítear Oifigeach Gaeilge i gComhairle Contae Chiarraí láithreach

Tá oifigigh pleanála teanga agus eagraíochtaí Gaeltachta ag iarraidh go líonfaí folúntas atá i gComhairle Contae Chiarraí le bliain

An Ciste Tionscadal

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an

gCiste Tionscadal.

An chéad scoil lán-Ghaelach i Meiriceá Thuaidh le hoscailt i mbliana

Osclófar an chéad scoil lán-Ghàidhlig i Meiriceá Thuaidh in Albain Nua i gCeanada.

Roghnaigh an Ghaeilge ‘ar a son féin’ agus ná bí anuas ort féin

Na trí ‘shaighdiúir’ in ‘arm’ na teanga: an briathar, an tainmfhocal agus an réamhfhocal

Author Archives: Sinéad Nic Gearailt